Instalacja skryptów w Firefoxie

Instalacja Greasemonkeya

Do zarządzania userscriptami w Mozilli Firefox potrzebne jest rozszerzenie Greasemonkey. Aby je zainstalować otwórz tą stronę:
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/greasemonkey/
i kliknij zielony przycisk “Zainstaluj”

W tym momencie Firefox zapyta Cię o zgodę na instalację dodatku. Ponownie kliknij przycisk “Zainstaluj”

Po chwili powinna wyskoczyć informacja o zainstalowaniu rozszerzenia po ponownym uruchomieniu przeglądarki. Kliknij przycisk “Uruchom ponownie teraz”

Dodawanie skryptów

Jeżeli jest dostępny link do kodu skryptu (do pliku .user.js, tak jak to jest na plemsach), to najprościej można taki skrypt zainstalować poprzez kliknięcie w ten link (otworzenie go). Otworzy się wtedy nowa karta, na której będzie okno instalacji skryptu w Greasemonkeyu. Kliknij przycisk “Instaluj”

Okno instalacji skryptu zostanie zamknięte, a w lewym górnym rogu przeglądarki wyświetli się komunikat o zainstalowaniu skryptu. Kliknij “OK”. Skrypt został dodany i można zamknąć kartę

Włączanie i wyłączanie skryptów

Aby włączyć/wyłączyć zainstalowany skrypt wejdź na stronę na której skrypt jest uruchamiany (np. na plac aby włączyć/wyłączyć skrypt do wpisywania wojsk itd.), kliknij w “strzałkę” obok ikony Greasemonkeya w prawym górnym rogu przeglądarki, a następnie kliknij nazwę skryptu który chcesz włączyć/wyłączyć. Jeśli skrypt jest włączony to po kliknięciu zostanie wyłączony i analogicznie odwrotnie. Czy skrypt jest włączony czy nie, można rozpoznać po ikonce “ptaszka” przed nazwą skryptu (widoczna ikonka oznacza skrypt włączony, brak ikonki – skrypt wyłączony)

Skrypt włączony:

Skrypt wyłączony:

Edytowanie i usuwanie skryptów

W celu edycji kodu skryptu lub usunięcia skryptu kliknij w “strzałkę” obok ikonki Greasemonkeya w prawym górnym rogu przeglądarki, a następnie kliknij “Zarządzaj skryptami”

Otworzy się nowa karta, na której będzie lista zainstalowanych skryptów, a po prawej stronie nazwy i opisu każdego skryptu będą przyciski “Opcje”, “Wyłącz” (lub “Włącz”) oraz “Usuń”

Aby zedytować kod skryptu, kliknij przycisk “Opcje”, co spowoduje wyświetlenie okna z ustawieniami skryptu, a następnie kliknij przycisk “Edytuj ten skrypt”

Pozostałe poradniki dotyczące instalacji skryptów

Poradnik instalacji skryptów do paska skrótów
Poradnik instalacji skryptów w Chrome (Tampermonkeyu)
Poradnik instalacji skryptów w Operze (Violentmonkeyu)