Kategoria: Skrypt

Powiadomienia o podbojach

Nazwa: Powiadomienia o podbojach
Autor: stivens, Makak
Skrypt do: rozszerzeń Greasemonkey/Tampermonkey/Violentmonkey (link do poradnika instalacji skryptów)
Wersja skryptu: 1.1.5 (ostatnia aktualizacja 20.01.2021 o 21:29)
Czy skrypt jest zaakceptowany przez support plemion: nie
Linki do kodów skryptu:
https://plemsy.pl/wp-content/niezbednik/scripts/powiadomienia_o_podbojach_pobieranie_danych.user.js
https://plemsy.pl/wp-content/niezbednik/scripts/powiadomienia_o_podbojach_wyswietlanie_danych.user.js
(należy zainstalować oba skrypty)

Opis skryptu:
Skrypt regularnie sprawdza ostatnie podboje na świecie i wyświetla o nich informacje za pomocą powiadomień w prawym górnym rogu plemion. Dostępna jest również lista przejęć po kliknięciu przycisku “Podboje”. Skrypt posiada dodatkowe opcje i filtry, takie jak uwzględnianie tylko podbojów wybranych plemion lub tylko podbojów XX pól od własnych wiosek

Działanie skryptu:
Nowe powiadomienie

Powiadomienia w prawym górnym rogu plemion

Lista podbojów

Ustawienia skryptu

Ustawienia skryptu


Licznik rozkazów

Nazwa: Usprawnienie licznika rozkazów
Autor: Makak
Skrypt do: rozszerzeń Greasemonkey/Tampermonkey/Violentmonkey (link do poradnika instalacji skryptów)
Wersja skryptu: 1.0.1 (ostatnia aktualizacja 15.12.2019 o 15:27)
Czy skrypt jest zaakceptowany przez support plemion: nie
Link do kodu skryptu: https://plemsy.pl/wp-content/niezbednik/scripts/usprawnienie_licznika_rozkazow.user.js

Opis skryptu:
Na stronie informacji o wiosce skrypt liczy ilość własnych offów/fejków oraz ilość offów/fejków współplemieńców i przyjaciół, z którymi są dzielone komendy. Następnie wyświetla te dane w tabelce w miejscu tekstu “Własne rozkazy (xx)”

Działanie skryptu (kliknij na zdjęcie aby otworzyć w nowej karcie w oryginalnym rozmiarze):
Normalna tabelka z rozkazami

Tabelka z rozkazami po zainstalowaniu skryptu


Sumowanie wsparcia

Nazwa: Sumowanie przybywającego wsparcia
Autorzy: stivens, Makak
Skrypt do: rozszerzeń Greasemonkey/Tampermonkey/Violentmonkey (link do poradnika instalacji skryptów)
Wersja skryptu: 1.1.8 (ostatnia aktualizacja 29.01.2021 o 21:30)
Czy skrypt jest zaakceptowany przez support plemion: tak
Link do kodu skryptu: https://plemsy.pl/wp-content/niezbednik/scripts/sumowanie_przybywajacego_wsparcia.user.js

Opis skryptu:
Skrypt sumuje wojsko stacjonujące w wiosce oraz wojsko w przybywających wsparciach (używając opcji dzielenia się komendami ze współplemieńcami i przyjacielami).
Informacje są przedstawiane w formie czytelnej tabelki z ilością wojsk i linkiem do symulatora, możliwe jest także filtrowanie komend wg czasu dotarcia wojsk.

Działanie skryptu (kliknij na zdjęcie aby otworzyć w nowej karcie w oryginalnym rozmiarze):
Skrypt na stronie informacji o wiosce przed wczytaniem komend

Skrypt na stronie informacji o wiosce po wczytaniu komend

Strona po kliknięciu linku “Symulator” pod tabelką skryptu, symulator na placu z wpisanym przykładowym offem i defem zsumowanym przez skrypt

Skrypt w przeglądzie wioski po wczytaniu komend

Skrypt w przeglądzie wioski po wczytaniu komend z włączonym filtrowaniem


Usuwanie notatek

Nazwa: Masowe usuwanie notatek z wiosek
Autor: Makak
Skrypt do: paska skrótów (link do poradnika instalacji skryptów)
Wersja skryptu: 1.2
Czy skrypt jest zaakceptowany przez support plemion: tak
Kod skryptu:

javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_PL/skrypty/notes_script.js');void 0;

Opis skryptu:
Skrypt pozwala wygodnie usuwać notatki z wiosek. Po użyciu skryptu wyskoczy okienko jak na screenie poniżej, w którym będzie trzeba zaznaczyć jakie notatki chce się usunąć (z własnych wiosek, barbarek, współplemieńców itp.) a następnie klikać przycisk “Usuń notatkę” aż wszystkie notatki zostaną usunięte.

Działanie skryptu


Zmiana flag

Nazwa: Pomoc w zmienianiu flag
Autor: Makak
Skrypt do: rozszerzeń Greasemonkey/Tampermonkey/Violentmonkey (link do poradnika instalacji skryptów)
Wersja skryptu: 1.1 (ostatnia aktualizacja 7 października o 11:10)
Czy skrypt jest zaakceptowany przez support plemion: tak
Linki do kodów skryptu:
Wersja sortująca wg czasu ataku offem
Wersja sortująca wg ilości możliwych do wybicia monet
Wersja sortująca wg czasu trwającej rekrutacji
Wersja sortująca wg ilości miejsca zajętego w zagrodzie

Opis skryptu:
Są to tak naprawdę cztery bardzo podobne skrypty (nie trzeba instalować wszystkich jeśli się nie chce ze wszystkich korzystać). Skrypty sortują wioski w przeglądzie “Technologia” według kryteriów:
– skrypt w wersji “Atak” – sortowanie wg czasu dojścia ataku offem (atak zawierający ponad 2k toporów)
– skrypt w wersji “Monety” – sortowanie wg ilości monet które można wybić
– skrypt w wersji “Rekrutacja” – sortowanie wg czasu trwającej rekrutacji
– skrypt w wersji “Zagroda” – sortowanie wg zajętego miejsca w zagrodzie
Skrypt również zaznacza wioski gdzie są założone odpowiednie flagi (na atak/monety/rekrutację) a nie są potrzebne (idą tylko ataki fejkami albo nie ma rekrutacji itd).
Pozwala to łatwo zakładać i zdejmować flagi.

W przypadku dużych kont (więcej niż tysiąc wiosek lub więcej niż tysiąc wysłanych ataków) skrypt nie zadziała dla grupy “wszystkie”, ponieważ plemiona wyświetlają tylko 1k wiosek/ataków w przeglądzie. W takim przypadku należy przejść do mniejszych grup i kilkukrotnie użyć skryptu. Grupy można łatwo stworzyć za pomocą grup dynamicznych, tworząc na przykład osobną grupę off dla każdego kontynentu: “Kontynent: na XX” i “Ręczna grupa: Należy do OFF”

Działanie skryptu (kliknij na zdjęcie aby otworzyć w nowej karcie w oryginalnym rozmiarze):
Skrypt w wersji “Atak”

Skrypt w wersji “Monety”

Skrypt w wersji “Rekrutacja”

Skrypt w wersji “Zagroda”