Kategoria: Opis niezbędnika

Opis edytora rozpisek

Strona w przygotowaniu.


Opis listy mailingowej

Do czego służy filtrowanie graczy?

Oprócz normalnej listy mailingowej do wszystkich graczy wybranego plemienia/wybranych plemion, tak jak jest np. na TW Stats, można przefiltrować graczy pod względem położenia ich wiosek.

Przydaje się to na przykład podczas akcji plemiennych, gdy organizator akcji ma listę wiosek atakowanych offami i chce wysłać wiadomość do graczy w zasięgu tych wiosek aby przygotowali szlachtę. Analogicznie można to wykorzystać (podając kilka własnych atakowanych wiosek frontowych) aby wygenerować listę graczy których można poprosić o pomoc defem lub odbitkami.

Jak podać koordy wiosek?

Podobnie jak to jest zrobione w planerze ataków, koordynaty wiosek można podać na wiele sposobów. Może to być lista samych koordynatów, może to być lista nicków i koordów wygenerowana np. przez TW Stats, może być kopiuj-wklej danych z przeglądu w grze, razem z nazwami wiosek, ilością surowców/wojsk itd. Niezbędnik zignoruje wszystkie “śmieci” i poprawnie wyciągnie koordy z tekstu. Wszystkie podane koordynaty zostaną wczytane (nawet jeśli jest ich kilka w jednej linii).


Opis przeglądu pokonanych przeciwników

Strona w przygotowaniu.


Opis licznika defa

Strona w przygotowaniu.


Opis planera ataków

Jak podać koordy wiosek?

Koordynaty wiosek atakujących i atakowanych można podać w praktycznie dowolnej postaci. Może to być lista samych koordynatów, może to być lista nicków i koordów wygenerowana np. przez TWstats, może być kopiuj-wklej danych z przeglądu w grze, razem z nazwami wiosek, ilością surowców/wojsk itd. Niezbędnik zignoruje wszystkie “śmieci” i poprawnie wyciągnie koordy z tekstu.

Należy pamiętać o opcji “Koordy której wioski ma planer wczytać?” dostępnej po kliknięciu “Pokaż opcje zaawansowane”. Domyślnie planer wczytuje koordy ostatniej wioski w każdej linii. Niektóre skrypty (np. do wyciągania koordynatów z mapy) zwracają wszystkie koordy w jednej linii. W takim przypadku trzeba by zmienić tą opcję “Które koordy wczytać” z “Ostatniej” na “Wszystkich”

W przypadku podawania koordów w “normalny” sposób, wszystkie wioski atakujące i atakowane będą miały przypisane ilość ataków/offów/fejków taką samą (taką jaka zostanie wpisana w odpowiednie pola w planerze). Możliwe jest jednak podanie indywidualnie dla wybranych wiosek różnych ilości ataków, opis jak to zrobić jest poniżej.

Jak ustawić różną ilość ataków z wiosek atakujących?

Jeżeli z jednej wioski atakującej idzie więcej niż jeden atak, to można ustalić różną ilość ataków dla różnych wiosek.
Jeżeli wysyłane są offy i fejki, to sposób podawania wiosek jest następujący:
x|y : ilość-offów : ilość-fejków
czyli inaczej mówiąc: koordy, spacja, dwukropek, spacja, ilość offów (0 lub 1), spacja, dwukropek, spacja, ilość fejków
Na przykład:
526|591 : 0 : 15
520|588 : 1 : 7

Jeżeli wysyłane są same fejki, to różne ilości fejków podaje się w taki sposób:
x|y : ilość-fejków
czyli inaczej mówiąc: koordy, spacja, dwukropek, spacja, ilość fejków
Na przykład:
513|586 : 11
515|587 : 6

Lista wiosek, którą planer zwraca jako “niewykorzystane wioski”, jest zgodna z podanym wyżej schematem (numery porządkowe 1., 2., itd., nie przeszkadzają), można ją skopiować i użyć jako wioski atakujące podczas kolejnych użyć planera.

Można łączyć normalny sposób podawania danych z tym przedstawionym powyżej. Przykładowo, robiąc rozpiskę dla fejków, po 5 z wioski, można podać takie dane:
0000 (526|591) K55 9.790 378.613 381.747 381.747 400000 110/110 24000/24000
520|588 : 9
Makak Pałer (513|586) K55 9.814 400.000 306.610 368.725 400000 110/110 26400/26400
Planer wczyta dla pierwszej i trzeciej wioski ilość 5 fejków, a dla drugiej wioski – 9 fejków

Jak ustawić różną ilość ataków na wioski atakowane?

Podawanie wiosek atakowanych z różnymi ilościami ataków/offów/fejków jest bardzo podobne do podawania wiosek atakujących, więc spora część poniższej instrukcji to kopiuj-wklej.

Jeżeli wysyłane są offy i fejki, to sposób podawania wiosek jest następujący:
x|y : ilość-offów : ilość-fejków
czyli inaczej mówiąc: koordy, spacja, dwukropek, spacja, ilość offów (0 lub 1), spacja, dwukropek, spacja, ilość fejków
Na przykład:
511|574 : 5 : 7
503|579 : 10 : 0
495|568 : 0 : 20

Jeżeli wysyłane są same fejki lub zwykłe ataki (jeden atak z jednej wioski atakującej), to różne ilości fejków/ataków podaje się w taki sposób:
x|y : ilość-fejków-lub-ataków
czyli inaczej mówiąc: koordy, spacja, dwukropek, spacja, ilość fejków/ataków
Na przykład:
493|577 : 4
501|585 : 13

Lista wiosek, którą planer zwraca jako “niepełne cele”, jest zgodna z podanym wyżej schematem (numery porządkowe 1., 2., itd., nie przeszkadzają), można ją skopiować i użyć jako wioski atakowane podczas kolejnych użyć planera.

Można łączyć normalny sposób podawania danych z tym przedstawionym powyżej. Przykładowo, robiąc rozpiskę dla zwykłych ataków, po 8 na wioskę, można podać takie dane:
[player]redi93[/player] – [coord]500|571[/coord]
10. (502|570) K55
502|570 : 12
Planer rozpisze dla pierwszej i drugiej wioski po 8 ataków, a dla ostatniej wioski – 12 ataków

O co chodzi z “elementem losowości” w rozpisce fejków?

Jeżeli robiona jest rozpiska fejków i używane wioski atakujące są “zbite” (wiele wiosek blisko siebie), to może się zdarzyć że np. z pięciu sąsiadujących ze sobą wiosek rozpisane będą fejki na dokładnie te same kilka wiosek atakowanych, ponieważ wszystkie te wioski atakujące będą najbliżej/najdalej jakichś wiosek atakowanych. Może przez to być łatwiej obrońcy rozpoznać fejki.

Aby zapobiec takiej sytuacji jest dostępna opcja lekkiego “nagięcia” sposobu przypisywania wiosek atakujących do celów ataku. Polega ona na tym, że planer zamiast wybierać wioski dokładnie najbliższe/najdalsze, będzie losowo wybierał “prawie” najbliższe/najdalsze, co powinno spowodować więcej zamieszania u obrońcy.
“Prawie najbliższe/najdalsze” oznacza do 10% dłuższe/krótsze trwanie ataku niż bez tej opcji. Przykładowo, jeśli planer bez tej opcji by przydzielił jakiejś wiosce fejki idące 70h, 71h, 72h, 72h 20min (cztery najbliższe wioski), to z tą opcją włączoną przydzieli fejki w zasięgu 70h-77h (jeśli oczywiście są jakieś wioski atakujące w tym zasięgu).
Osobiście polecam zostawić tę opcję zawsze włączoną.