Powiadomienia o podbojach

Nazwa: Powiadomienia o podbojach
Autor: stivens, Makak
Skrypt do: rozszerzeń Greasemonkey/Tampermonkey/Violentmonkey (link do poradnika instalacji skryptów)
Wersja skryptu: 1.1.5 (ostatnia aktualizacja 20.01.2021 o 21:29)
Czy skrypt jest zaakceptowany przez support plemion: nie
Linki do kodów skryptu:
https://plemsy.pl/wp-content/niezbednik/scripts/powiadomienia_o_podbojach_pobieranie_danych.user.js
https://plemsy.pl/wp-content/niezbednik/scripts/powiadomienia_o_podbojach_wyswietlanie_danych.user.js
(należy zainstalować oba skrypty)

Opis skryptu:
Skrypt regularnie sprawdza ostatnie podboje na świecie i wyświetla o nich informacje za pomocą powiadomień w prawym górnym rogu plemion. Dostępna jest również lista przejęć po kliknięciu przycisku “Podboje”. Skrypt posiada dodatkowe opcje i filtry, takie jak uwzględnianie tylko podbojów wybranych plemion lub tylko podbojów XX pól od własnych wiosek

Działanie skryptu:
Nowe powiadomienie

Powiadomienia w prawym górnym rogu plemion

Lista podbojów

Ustawienia skryptu

Ustawienia skryptu