Sumowanie wsparcia

Nazwa: Sumowanie przybywającego wsparcia
Autorzy: stivens, Makak
Skrypt do: rozszerzeń Greasemonkey/Tampermonkey/Violentmonkey (link do poradnika instalacji skryptów)
Wersja skryptu: 1.1.8 (ostatnia aktualizacja 29.01.2021 o 21:30)
Czy skrypt jest zaakceptowany przez support plemion: tak
Link do kodu skryptu: https://plemsy.pl/wp-content/niezbednik/scripts/sumowanie_przybywajacego_wsparcia.user.js

Opis skryptu:
Skrypt sumuje wojsko stacjonujące w wiosce oraz wojsko w przybywających wsparciach (używając opcji dzielenia się komendami ze współplemieńcami i przyjacielami).
Informacje są przedstawiane w formie czytelnej tabelki z ilością wojsk i linkiem do symulatora, możliwe jest także filtrowanie komend wg czasu dotarcia wojsk.

Działanie skryptu (kliknij na zdjęcie aby otworzyć w nowej karcie w oryginalnym rozmiarze):
Skrypt na stronie informacji o wiosce przed wczytaniem komend

Skrypt na stronie informacji o wiosce po wczytaniu komend

Strona po kliknięciu linku “Symulator” pod tabelką skryptu, symulator na placu z wpisanym przykładowym offem i defem zsumowanym przez skrypt

Skrypt w przeglądzie wioski po wczytaniu komend

Skrypt w przeglądzie wioski po wczytaniu komend z włączonym filtrowaniem